Mầm đậu nành Healthy Care Super Lecithin 1200mg

Sức Khỏe > Thực phẩm chức năng > Hỗ trợ làm đẹp || Mầm đậu nành Healthy Care Super Lecithin 1200mg
  • Giao hàng toàn quốc
  • Được kiểm tra hàng
  • Thanh toán khi nhận hàng
  • Chất lượng, Uy tín
  • 7 ngày đổi trả dễ dàng
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ

Giới thiệu Mầm đậu nành Healthy Care Super Lecithin 1200mg

💚💚𝐌𝐚̂̀𝐦 Đ𝐚̣̂𝐮 𝐍𝐚̀𝐧𝐡 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐲 𝐂𝐚𝐫𝐞 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐞𝐜𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧 𝟏𝟐𝟎𝟎𝐦𝐠
✔️𝐐𝐮𝐲 𝐜𝐚́𝐜𝐡 : 𝟏𝟎𝟎 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 / 𝐥𝐨̣

📌Đ𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐨̂ đ𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐮̛̀ đ𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐚̀𝐧𝐡 𝐧𝐞̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲 𝐤𝐡𝐚́ 𝐜𝐚𝐨 𝟏𝟐𝟎𝟎𝐦𝐠 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̃𝐚 đ𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨́ 𝐚̣
(𝟐𝟎 𝐜𝐨̂́𝐜 𝐛𝐨̣̂𝐭 đ𝐚̣̂𝐮 𝐦𝐚̂̀𝐦 đ𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐚̀𝐧𝐡 (𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝐜𝐚̉ 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐚̂̀𝐦 đ𝐚̣̂𝐮 𝐧𝐚̀𝐧𝐡) = 𝟏 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐌𝐀̂̀𝐌 Đ𝐀̣̂𝐔 𝐍𝐀̀𝐍𝐇 𝐇𝐄𝐀𝐋𝐓𝐇𝐘 𝐂𝐀𝐑𝐄

📌𝐓𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐌𝐀̂̀𝐌 Đ𝐀̣̂𝐔 𝐍𝐀̀𝐍𝐇 𝐇𝐄𝐀𝐋𝐓𝐇𝐘 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝟏𝟐𝟎𝟎𝐦𝐠

☘️𝐤𝐨 𝐥𝐨 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐨̣̂𝐭 👉𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐨̣̂𝐭

☘️𝐤𝐨 𝐥𝐨 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 👉𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐚̂𝐧 𝐯𝐢̀ đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠

💃 𝐂𝐀̉𝐈 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐕𝐎̀𝐍𝐆 𝟏 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 "𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐀̂́𝐓 𝐌𝐀̂̀𝐌 Đ𝐀̣̂𝐔 𝐍𝐀̀𝐍𝐇 𝐔́𝐜 " 𝐜𝐮̉𝐚 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡𝐲. 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐝𝐚 𝐝𝐞̉ 𝐦𝐢̣𝐧 𝐦𝐚̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐨̂́ 𝐧𝐮̛̃.

📌📌Đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠:

🍀𝐍𝐮̛̃ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐲́ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐬𝐮́𝐭, 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐚̂𝐦 đ𝐚̣𝐨, 𝐝𝐚 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐬𝐚̣𝐦, 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚́𝐦, 𝐭𝐚̀𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐠.

🍀𝐍𝐮̛̃ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚̃𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡, 𝐦𝐚̃𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠: 𝐝𝐚 𝐧𝐡𝐚̆𝐧, 𝐬𝐚̣𝐦, 𝐧𝐚́𝐦, 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐧𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧, 𝐭𝐨́𝐜 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐱𝐨̛, 𝐝𝐞̂̃ 𝐫𝐮̣𝐧𝐠, 𝐛𝐨̂́𝐜 𝐡𝐨̉𝐚, 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮̉, 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐦𝐨̛̃ 𝐛𝐮̣𝐧𝐠, 𝐥𝐨𝐚̃𝐧𝐠 𝐱𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠.

🍀𝐍𝐮̛̃ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐝𝐚 𝐤𝐡𝐨̂, 𝐦𝐮̣𝐧 𝐭𝐫𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐚́, 𝐭𝐚̀𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐠.

🍀𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞́𝐨,𝐦𝐨̛̃ 𝐦𝐚́𝐮 𝐜𝐚𝐨.

🍀𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐢𝐞̂̉𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.

𝐃𝐮̀𝐧𝐠 2-3 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 /𝟏 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐥𝐚̀𝐦 2-3 lần, 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐚̆𝐧.
sản phẩm
này không phải là thước và không thay thế cho thuốc chữa bệnh

--------------
Thông tin xuất xứ hàng hoá:
- Sản xuất tại: úc
- Xuất xứ : úc
- Công ty nhập khẩu: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Rosee
- Địa chỉ : số nhà b9, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- Địa chỉ hộ kinh doanh: Số 9, ao cá Bác hồ, Phạm Huy Quang, Trần Lãm, Thành phố Thái Bình
- Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Hương Giang

Giá ELONONE
Liên kết: Mặt nạ trắng sáng da Dr. Belmeur Intense Face Mask Vita Serine 30ml