PUNNATA.BEAUTY (16)


Authentic Store xin thông báo tới quý khách hàng, từ ngày 20/12/2020, Authentic Store chính thức thay đổi tên gọi và bộ nhận diện thương hiệu *** 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐞𝐧𝐭𝐢𝐜 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞 đổi thành 𝐏𝐔𝐍𝐍𝐀𝐓𝐀 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 - 𝐕𝐞̉ đ𝐞̣𝐩 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐡𝐚̉𝐨 *** nhằm xây dựng hướng đi và sứ mệnh tầm nhìn mang tính chiến lược dài hạn, đánh dấu quá trình phát triển và nỗ lực phục vụ quý khác hàng cũng như các giá trị khác trong cộng đồng mà Authentic Store luôn ấp ủ và xây dựng.