Samick Furniture-Sleep Is Easy (12)


Samick Furniture, Hạng nhất thương hiệu xuất sắc Hàn Quốc 4 năm liên tiếp 2016- 2020 được thành lập năm 1978, với hơn 150 cửa hàng trải rộng khắp Hàn Quốc. Năm 2019, SAMICK bắt đầu chính thức thâm nhập vào thị trường Việt Nam bằng những sản phẩm được chọn lọc cẩn thận trong nhóm TOP BÁN CHẠY tại Hàn Quốc.