HT-Shop90 (7)


HT Shop 90 chuyên cung cấp các sản phẩm MOD phím cơ,
> Foam Cao su non, Cao su lưu hóa 3.5mm - 5mm
> Foam PE 0,5mm - 1mm
> Hộp đựng Switches/ Keycap các loại