CaseHome - Ốp (12)


Chào mừng bạn đến với cửa hàng của chúng tôi
chúng tôi đang bán đẹp trường hợp điện thoại di động, chúng tôi gửi nó từ nước ngoài, và chúng tôi đảm bảo chất lượng và giá cả tốt nhất!
Chúng tôi hứa rằng bạn có thể nhận được tiền của bạn trở lại hoặc nhận được các mục mà bạn muốn.
Nếu bạn có bất kỳ vấn đề, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ hải quan của chúng tôi.
Tất cả là tốt nhất.