Bảo hộ lao động Vĩnh Xuyên (65)


- Kinh nghiệm hơn 10 năm sản xuất thương mại đồ bảo hộ lao động: may quần áo bảo hộ, đăng ký độc quyền sản xuất giày bảo hộ Simba đạt tiêu chuẩn An Toàn lao động và các sản phẩm bảo hộ lao động khác.
- Cam kết bán hàng chất lượng, bảo hành 6 tháng đối với giày bảo hộ.
- Điện thoại liên hệ: 0904193264 - 0963536219
- Website:https://baoholaodongvinhxuyen.com/gioi-thieu-san-pham/
#baoholaodong
#bảo-hộ-lao-động
#giaybaoholaodong
#gangtaylaodong
#kinhbaoho
#dobaoholaodong
#khautrang
65 sản phẩm
Trang 1/2