HiPP_Official_Store (53)


HiPP - KHÔNG CHỈ LÀ ORGANIC

* Các thành tựu đạt được:
- Thương hiệu SỐ 1 THẾ GIỚI về thực phẩm hữu cơ dành cho trẻ nhỏ (Theo Euromonitor)
- Nhãn hiệu dinh dưỡng trẻ em SỐ 1 tại ĐỨC (Theo Nielsen)

Với hơn 120 năm phát triển và 60 năm kinh nghiệm sản xuất thực phẩm hữu cơ dành cho trẻ nhỏ, con dấu hữu cơ (ORGANIC) của HiPP đảm bảo chất lượng cao nhất và khắt khe hơn cả những quy định tiêu chuẩn hữu cơ chung của Liên minh châu Âu (EC).

HiPP - Tốt nhất từ thiên nhiên - Tốt nhất cho tự nhiên
53 sản phẩm
Trang 1/2